Startkapital i Norr AB

Startkapital i Norr AB är ett regionalt, privat initierat riskkapitalbolag. Bolaget bildades år 2011. Startkapital investerar i små och medelstora företag som har potential och vill utvecklas och växa.  
Även i bolag med generationsskiftesproblematik kan Startkapital göra en insats.


Ägare av Startkapital är 20-talet samhällsintresserade och engagerade entreprenörer med en bred och djup förankring i regionen samt Inlandsinnovation AB och IUC Norrbotten.

Förutom ägarkapital tillför Startkapital portföljföretagen ägarnas samlade erfarenheter  och nätverk.Startkapitals syfte är att med lönsamhet och tillväxt främja utvecklingen i regionen genom att bidra till ett innovativt , långsiktigt och diversifierat företagande.

Share |