Strategi

Strategiska nyckelbegrepp

  • Lönsamhet
  • Aktivt ägande
  • Bred och djup kunskap om företagandet i norra Sverige
  • Förankring i regionens näringsliv
  • Fokusering på Norra Sverige
  • Kostnadseffektiv administration och förvaltning
  • Samverkan med andra aktörer i företagsfrämjandesystemet
Share |