Investeringar

Genomförda investeringar

Skyeresponse AB (Skygd)

Netrounds AB

Skigo AB

Expandera i Norrbotten AB

Genomförd exit

Satmission AB

Avslut

Opera & Co

Share |