Investeringsprocess

Startkapital söker företag med vilja och förmåga till tillväxt men även företag med generationsskiftesproblematik till nya ägare.

Första fasen i investeringsprocessen är ett förutsättningslöst möte med företaget. Om företaget är intressant för oss går vi vidare i en bedömnings- och värderingsfas.

Vi utser en investmentmanager (IM) som bedömer om Startkapital skall investera i bolaget. IM analyserar bolaget och gör en investeringspropå som presenteras för Startkapitals investeringskommité (IK).

Om IK förordar investering går ärendet för slutgiltigt beslut i styrelsen för Startkapital.

Om Startkapital avstår från investering tillför vår dialog och process företaget värdefull kunskap om viktiga faktorer för det aktuella företagets fortsatta verksamhet.

Share |