Vision, Affärsidé, Värdegrund

Vision

Startkapitals vision är att skapa utveckling, värdeökning och tillväxt i små och medelstora företag. Startkapital skall även vara en uppskattad och viktig aktör i innovationssystemet. 

Affärsidé

Startkapital skall genom ett samlat engagemang av framgångsrika företagare tillföra regionens näringsliv kapital, erfarenhet och kompetens. Genom ett aktivt ägande i företag med tillväxtpotential skapar Startkapital värde för ägare och för regionen.

Värdegrund

Startkapitals värdegrund är engagemang, ansvar, hög etik samt uthållig och långsiktig företagsutveckling.

Share |